Galaten 1:2

SVEn al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:
Steph και οι συν εμοι παντες αδελφοι ταις εκκλησιαις της γαλατιας
Trans.kai oi syn emoi pantes adelphoi tais ekklēsiais tēs galatias

Algemeen

Zie ook: Galatie

Aantekeningen

En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
συν
die met
εμοι
mij
παντες
al
αδελφοι
de broeders
ταις
-
εκκλησιαις
zijn, aan de Gemeenten
της
-
γαλατιας
van Galatië

En al de broeders, die met mij zijn, aan de Gemeenten van Galatie:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!