Galaten 1:3

SVGenade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;
Steph χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος και κυριου ημων ιησου χριστου
Trans.charis ymin kai eirēnē apo theou patros kai kyriou ēmōn iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Vrede
Romeinen 1:7, 1 Corinthiers 1:3, Efeziers 1:2, 1 Petrus 1:2

Aantekeningen

Genade zij u en vrede, van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαρις
Genade
υμιν
zij
και
en
ειρηνη
vrede
απο
van
θεου
God
πατρος
den Vader
και
en
κυριου
Heere
ημων
onzen
ιησου
Jezus
χριστου
Christus

Genade zij u en vrede, van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!