Galaten 2:10

SVAlleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.
Steph μονον των πτωχων ινα μνημονευωμεν ο και εσπουδασα αυτο τουτο ποιησαι
Trans.monon tōn ptōchōn ina mnēmoneuōmen o kai espoudasa auto touto poiēsai

Algemeen

Zie ook: Apostelconvent, Armen (zorg voor)
Handelingen 11:30, Handelingen 24:17, Romeinen 15:25, 1 Corinthiers 16:1, 2 Corinthiers 8:1, 2 Corinthiers 8:1, 2 Corinthiers 9:1

Aantekeningen

Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μονον
Alleenlijk
των
-
πτωχων
wij den armen
ινα
dat
μνημονευωμεν
zouden gedenken

-
ο
hetwelk
και
ik ook
εσπουδασα
benaarstigd heb

-
αυτο
zelf
τουτο
-
ποιησαι
te doen

-

Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!