Galaten 2:15

SVWij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;
Steph ημεις φυσει ιουδαιοι και ουκ εξ εθνων αμαρτωλοι
Trans.ēmeis physei ioudaioi kai ouk ex ethnōn amartōloi

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen

Aantekeningen

Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ημεις
Wij
φυσει
zijn van nature
ιουδαιοι
Joden
και
en
ουκ
niet
εξ
uit
εθνων
de heidenen
αμαρτωλοι
zondaars

Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!