Galaten 5:23

SVTegen de zodanigen is de wet niet.
Steph πραοτησ εγκρατεια κατα των τοιουτων ουκ εστιν νομος
Trans.praotēs̱ enkrateia kata tōn toioutōn ouk estin nomos

Algemeen

Zie ook: 1 Timotheus 1:9

Aantekeningen

Tegen de zodanigen is de wet niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πραοτης
zachtmoedigheid
εγκρατεια
matigheid
κατα
Tegen
των
-
τοιουτων
de zodanigen
ουκ
-
εστιν
is

-
νομος
de wet

Tegen de zodanigen is de wet niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!