Galaten 6:4

SVMaar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.
Steph το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω εκαστος και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον
Trans.to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

Aantekeningen

Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
δε
Maar
εργον
werk
εαυτου
zijn eigen
δοκιμαζετω
beproeve

-
εκαστος
een iegelijk
και
en
τοτε
alsdan
εις
aan
εαυτον
zichzelven
μονον
alleen
το
-
καυχημα
roem
εξει
hebben

-
και
en
ουκ
niet
εις
zal hij aan
τον
-
ετερον
een anderen

Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!