Handelingen 10:16

SVEn dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.
Steph τουτο δε εγενετο επι τρις και παλιν ανεληφθη το σκευος εις τον ουρανον
Trans.touto de egeneto epi tris kai palin anelēphthē to skeuos eis ton ouranon

Algemeen

Zie ook: Drie (getal)

Aantekeningen

En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
En
εγενετο
geschiedde

-
επι
tot
τρις
drie maal
και
en
παλιν
werd wederom
ανεληφθη
opgenomen

-
το
-
σκευος
het vat
εις
in
τον
-
ουρανον
den hemel

En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!