Handelingen 10:2

SVGodzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende.
Steph ευσεβης και φοβουμενος τον θεον συν παντι τω οικω αυτου ποιων τε ελεημοσυνας πολλας τω λαω και δεομενος του θεου διαπαντοσ
Trans.eusebēs kai phoboumenos ton theon syn panti tō oikō autou poiōn te eleēmosynas pollas tō laō kai deomenos tou theou diapantos̱

Algemeen

Zie ook: Aalmoes, Bidden, Huisgezin

Aantekeningen

Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευσεβης
Godzalig
και
en
φοβουμενος
vrezende

-
τον
-
θεον
God
συν
met
παντι
geheel
τω
-
οικω
huis
αυτου
zijn
ποιων
doende

-
τε
en
ελεημοσυνας
aalmoezen
πολλας
vele
τω
-
λαω
aan het volk
και
en
δεομενος
biddende

-
του
-
θεου
God
δια
-
παντος
-

Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!