Handelingen 10:23

SVAls hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.
Steph εισκαλεσαμενος ουν αυτους εξενισεν τη δε επαυριον ο πετροσ εξηλθεν συν αυτοις και τινες των αδελφων των απο τησ ιοππης συνηλθον αυτω
Trans.eiskalesamenos oun autous exenisen tē de epaurion o petros̱ exēlthen syn autois kai tines tōn adelphōn tōn apo tēs̱ ioppēs synēlthon autō

Algemeen

Zie ook: Joppe /Jaffa, Petrus

Aantekeningen

Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εισκαλεσαμενος
ingeroepen had

-
ουν
dan
αυτους
Als hij hen
εξενισεν
ontving hij ze in huis

-
τη
-
δε
Doch
επαυριον
des anderen daags
ο
-
πετρος
Petrus
εξηλθεν
ging

-
συν
met
αυτοις
hen
και
heen, en
τινες
sommigen
των
-
αδελφων
der broederen
των
-
απο
die van
ιοππης
Joppe
συνηλθον
waren, gingen met

-
αυτω
hem

Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!