Handelingen 10:8

SVEn als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe.
Steph και εξηγησαμενος αυτοισ απαντα απεστειλεν αυτους εις την ιοππην
Trans.kai exēgēsamenos autois̱ apanta apesteilen autous eis tēn ioppēn

Algemeen

Zie ook: Joppe /Jaffa

Aantekeningen

En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηγησαμενος
verhaald had

-
αυτοις
als hij hun
απαντα
alles
απεστειλεν
zond hij

-
αυτους
hen
εις
naar
την
-
ιοππην
Joppe

En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!