Handelingen 13:17

SVDe God van dit volk Israel heeft onze vaderen uitverkoren, en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en heeft hen met een hogen arm daaruit geleid.
Steph ο θεος του λαου τουτου ισραηλ εξελεξατο τους πατερας ημων και τον λαον υψωσεν εν τη παροικια εν γη αιγυπτω και μετα βραχιονος υψηλου εξηγαγεν αυτους εξ αυτης
Trans.o theos tou laou toutou israēl exelexato tous pateras ēmōn kai ton laon ypsōsen en tē paroikia en gē aigyptō kai meta brachionos ypsēlou exēgagen autous ex autēs

Algemeen

Zie ook: Egypte
Exodus 1:1

Aantekeningen

De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren, en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en heeft hen met een hogen arm daaruit geleid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
θεος
De God
του
-
λαου
volk
τουτου
van dit
εξελεξατο
uitverkoren

-
τους
-
πατερας
vaderen
ημων
heeft onze
και
en
τον
-
λαον
het volk
υψωσεν
verhoogd

-
εν
als
τη
-
παροικια
zij vreemdelingen waren
εν
in
γη
het land
αιγυπτω
Egypte
και
en
μετα
met
βραχιονος
arm
υψηλου
een hogen
εξηγαγεν
geleid

-
αυτους
-
εξ
daaruit
αυτης
heeft hen

De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren, en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en heeft hen met een hogen arm daaruit geleid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!