Handelingen 13:2

SVEn als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.
Steph λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων ειπεν το πνευμα το αγιον αφορισατε δη μοι τον τε βαρναβαν και τον σαυλον εις το εργον ο προσκεκλημαι αυτους
Trans.leitourgountōn de autōn tō kyriō kai nēsteuontōn eipen to pneuma to agion aphorisate dē moi ton te barnaban kai ton saulon eis to ergon o proskeklēmai autous

Algemeen

Zie ook: Barnabas, Geestesgaven, Heilige Geest, Vasten
Mattheus 9:38, Handelingen 9:15, Handelingen 22:21, Romeinen 1:1, Romeinen 10:15, Galaten 1:15, Galaten 2:8, Efeziers 3:8, 1 Timotheus 2:7, 2 Timotheus 1:11, Hebreeen 5:4

Aantekeningen

En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λειτουργουντων
dienden

-
δε
En als
αυτων
Ik hen
τω
-
κυριω
zij den Heere
και
en
νηστευοντων
vastten

-
ειπεν
zeide

-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
αφορισατε
Zondert

-
δη
-
μοι
Mij
τον
-
βαρναβαν
Bárnabas
και
en
τον
-
σαυλον
Saulus
εις
tot
το
-
εργον
het werk
ο
waartoe
προσκεκλημαι
geroepen heb

-
αυτους
-

En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!