Handelingen 13:41

SVZiet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.
Steph ιδετε οι καταφρονηται και θαυμασατε και αφανισθητε οτι εργον εγω εργαζομαι εν ταις ημεραις υμων εργον ω ου μη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται υμιν
Trans.idete oi kataphronētai kai thaumasate kai aphanisthēte oti ergon egō ergazomai en tais ēmerais ymōn ergon ō ou mē pisteusēte ean tis ekdiēgētai ymin

Algemeen

Zie ook: Jesaja 28:14, Habakuk 1:5

Aantekeningen

Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδετε
Ziet

-
οι
-
καταφρονηται
gij verachters
και
en
θαυμασατε
verwondert

-
και
en
αφανισθητε
verdwijnt

-
οτι
want
εργον
een werk
εγω
Ik
εργαζομαι
werk

-
εν
in
ταις
-
ημεραις
dagen
υμων
uw
ο
hetwelk
ου
-
μη
-
πιστευσητε
zult geloven

-
εαν
zo
τις
iemand
εκδιηγηται
verhaalt

-
υμιν
het

Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!