Handelingen 16:30

SVEn hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: [Lieve] heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?
Steph και προαγαγων αυτους εξω εφη κυριοι τι με δει ποιειν ινα σωθω
Trans.kai proagagōn autous exō ephē kyrioi ti me dei poiein ina sōthō

Algemeen

Zie ook: Lukas 3:10, Handelingen 2:37, Handelingen 9:6

Aantekeningen

En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: [Lieve] heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προαγαγων
gebracht hebbende

-
αυτους
hen
εξω
buiten
εφη
zeide hij

-
κυριοι
heren
τι
wat
με
ik
δει
moet

-
ποιειν
doen

-
ινα
opdat
σωθω
ik zalig worde

-

En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: [Lieve] heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!