Handelingen 17:3

SV[Dezelve] openende, en voor [ogen] stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, [zeide hij], ulieden verkondige.
Steph διανοιγων και παρατιθεμενος οτι τον χριστον εδει παθειν και αναστηναι εκ νεκρων και οτι ουτος εστιν ο χριστος ιησους ον εγω καταγγελλω υμιν
Trans.dianoigōn kai paratithemenos oti ton christon edei pathein kai anastēnai ek nekrōn kai oti outos estin o christos iēsous on egō katangellō ymin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Psalm 22:7, Mattheus 16:21, Lukas 24:46

Aantekeningen

[Dezelve] openende, en voor [ogen] stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, [zeide hij], ulieden verkondige.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διανοιγων
openende

-
και
en
παρατιθεμενος
voor stellende

-
οτι
dat
τον
-
χριστον
de Christus
εδει
moest

-
παθειν
lijden

-
και
en
αναστηναι
opstaan

-
εκ
uit
νεκρων
de doden
και
en
οτι
dat
ουτος
deze
εστιν
is

-
ο
-
χριστος
de Christus
ιησους
Jezus
ον
Dien
εγω
ik
καταγγελλω
verkondige

-
υμιν
ulieden

[Dezelve] openende, en voor [ogen] stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, [zeide hij], ulieden verkondige.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!