Handelingen 20:18

SVEn als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van den eersten dag af, dat ik in Azie ben aangekomen, hoe ik bij u den gansen tijd geweest ben;
Steph ως δε παρεγενοντο προς αυτον ειπεν αυτοις υμεις επιστασθε απο πρωτης ημερας αφ ης επεβην εις την ασιαν πως μεθ υμων τον παντα χρονον εγενομην
Trans.ōs de paregenonto pros auton eipen autois ymeis epistasthe apo prōtēs ēmeras aph ēs epebēn eis tēn asian pōs meth ymōn ton panta chronon egenomēn

Algemeen

Zie ook: Anatolië, Klein-Azië
Handelingen 19:10

Aantekeningen

En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van den eersten dag af, dat ik in Azie ben aangekomen, hoe ik bij u den gansen tijd geweest ben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
παρεγενοντο
gekomen waren

-
προς
zij tot
αυτον
hem
ειπεν
zeide hij

-
αυτοις
tot hen
υμεις
Gijlieden
επιστασθε
weet

-
απο
af, dat
πρωτης
den eersten
ημερας
dag
αφ
van
ης
-
επεβην
ben aangekomen

-
εις
ik in
την
-
ασιαν
Azië
πως
hoe
μεθ
ik bij
υμων
-
τον
-
παντα
den gansen
χρονον
tijd
εγενομην
geweest ben

-

En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van den eersten dag af, dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u den gansen tijd geweest ben;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!