Handelingen 21:19

SVEn als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had.
Steph και ασπασαμενος αυτους εξηγειτο καθ εν εκαστον ων εποιησεν ο θεος εν τοις εθνεσιν δια της διακονιας αυτου
Trans.kai aspasamenos autous exēgeito kath en ekaston ōn epoiēsen o theos en tois ethnesin dia tēs diakonias autou

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen

Aantekeningen

En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ασπασαμενος
gegroet had

-
αυτους
als hij hen
εξηγειτο
verhaalde hij

-
καθ
van
εν
stuk tot stuk
εκαστον
-
ων
wat
εποιησεν
gedaan had

-
ο
-
θεος
God
εν
onder
τοις
-
εθνεσιν
de heidenen
δια
door
της
-
διακονιας
dienst
αυτου
zijn

En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!