Handelingen 21:37

SVEn als Paulus [nu] in de legerplaats zou geleid worden, zeide hij tot den overste: Is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En hij zeide: Kent gij Grieks?
Steph μελλων τε εισαγεσθαι εις την παρεμβολην ο παυλος λεγει τω χιλιαρχω ει εξεστιν μοι ειπειν τι προς σε ο δε εφη ελληνιστι γινωσκεις
Trans.mellōn te eisagesthai eis tēn parembolēn o paulos legei tō chiliarchō ei exestin moi eipein ti pros se o de ephē ellēnisti ginōskeis

Algemeen

Zie ook: Grieks, Paulus (apostel), Tribunus militum

Aantekeningen

En als Paulus [nu] in de legerplaats zou geleid worden, zeide hij tot den overste: Is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En hij zeide: Kent gij Grieks?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μελλων
zou

-
τε
En
εισαγεσθαι
geleid worden

-
εις
in
την
hij
παρεμβολην
de legerplaats
ο
-
παυλος
als Paulus
λεγει
zeide hij

-
τω
-
χιλιαρχω
tot den overste
ει
-
εξεστιν
geoorloofd

-
μοι
Is het mij
ειπειν
te spreken

-
προς
tot
σε
-
ο
-
δε
En
εφη
zeide

-
ελληνιστι
Grieks
γινωσκεις
Kent gij

-

En als Paulus [nu] in de legerplaats zou geleid worden, zeide hij tot den overste: Is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En hij zeide: Kent gij Grieks?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!