Handelingen 22:12

SVEn een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, [goede] getuigenis hebbende van al de Joden, die [daar] woonden,
Steph ανανιας δε τις ανηρ ευσεβησ κατα τον νομον μαρτυρουμενος υπο παντων των κατοικουντων ιουδαιων
Trans.ananias de tis anēr eusebēs̱ kata ton nomon martyroumenos ypo pantōn tōn katoikountōn ioudaiōn

Algemeen

Zie ook: Ananias van Damascus
Handelingen 9:17

Aantekeningen

En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, [goede] getuigenis hebbende van al de Joden, die [daar] woonden,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανανιας
Ananías
δε
En
τις
een zekere
ανηρ
man
ευσεβης
een godvruchtig
κατα
naar
τον
-
νομον
de wet
μαρτυρουμενος
getuigenis hebbende

-
υπο
van
παντων
al
των
-
κατοικουντων
die woonden

-
ιουδαιων
de Joden

En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, [goede] getuigenis hebbende van al de Joden, die [daar] woonden,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!