Handelingen 22:20

SVEn toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, [dat] ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.
Steph και οτε εξεχειτο το αιμα στεφανου του μαρτυρος σου και αυτος ημην εφεστως και συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου και φυλασσων τα ιματια των αναιρουντων αυτον
Trans.kai ote execheito to aima stephanou tou martyros sou kai autos ēmēn ephestōs kai syneudokōn tē anairesei autou kai phylassōn ta imatia tōn anairountōn auton

Algemeen

Zie ook: Kleding, Stefanus
Handelingen 7:58, Handelingen 8:1

Aantekeningen

En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, [dat] ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτε
toen
εξεχειτο
vergoten werd

-
το
-
αιμα
het bloed
στεφανου
van Stéfanus
του
-
μαρτυρος
getuige
σου
Uw
και
en
αυτος
in zijn
ημην
bij stond

-
εφεστως
-

-
και
en
συνευδοκων
mede een welbehagen had

-
τη
-
αναιρεσει
dood
αυτου
ik
[και]
daar ook
φυλασσων
bewaarde

-
τα
-
ιματια
de klederen
των
-
αναιρουντων
doodden

-
αυτον
dergenen, die hem

En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, [dat] ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!