Handelingen 22:6

SVMaar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.
Steph εγενετο δε μοι πορευομενω και εγγιζοντι τη δαμασκω περι μεσημβριαν εξαιφνης εκ του ουρανου περιαστραψαι φως ικανον περι εμε
Trans.egeneto de moi poreuomenō kai engizonti tē damaskō peri mesēmbrian exaiphnēs ek tou ouranou periastrapsai phōs ikanon peri eme

Algemeen

Zie ook: Damascus
Handelingen 9:3, 1 Corinthiers 15:8, 2 Corinthiers 12:2

Aantekeningen

Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
Maar
μοι
mij, als ik
πορευομενω
reisde

-
και
en
εγγιζοντι
genaakte

-
τη
-
δαμασκω
Damaskus
περι
omtrent
μεσημβριαν
den middag
εξαιφνης
dat snellijk
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
περιαστραψαι
omscheen

-
φως
licht
ικανον
een groot
περι
rondom
εμε
mij

Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!