Handelingen 23:19

SVDe overste nu nam hem bij de hand, en bezijden gegaan zijnde, vraagde hij: Wat is het dat gij mij hebt te boodschappen?
Steph επιλαβομενος δε της χειρος αυτου ο χιλιαρχος και αναχωρησας κατ ιδιαν επυνθανετο τι εστιν ο εχεις απαγγειλαι μοι
Trans.epilabomenos de tēs cheiros autou o chiliarchos kai anachōrēsas kat idian epynthaneto ti estin o echeis apangeilai moi

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

De overste nu nam hem bij de hand, en bezijden gegaan zijnde, vraagde hij: Wat is het dat gij mij hebt te boodschappen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιλαβομενος
nam

-
δε
nu
της
-
χειρος
bij de hand
αυτου
hem
ο
-
χιλιαρχος
De overste
και
en
αναχωρησας
gegaan zijnde

-
κατ
bezijden
ιδιαν
-
επυνθανετο
vraagde hij

-
τι
Wat
εστιν
is het

-
ο
-
εχεις
hebt

-
απαγγειλαι
te boodschappen

-
μοι
dat gij mij

De overste nu nam hem bij de hand, en bezijden gegaan zijnde, vraagde hij: Wat is het dat gij mij hebt te boodschappen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!