Handelingen 23:35

SVZeide hij: Ik zal u horen, als ook uw beschuldigers hier zullen gekomen zijn. En hij beval, dat hij in het rechthuis van Herodes zou bewaard worden.
Steph διακουσομαι σου εφη οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται εκελευσεν τε αυτον εν τω πραιτωριω του ηρωδου φυλασσεσθαι
Trans.diakousomai sou ephē otan kai oi katēgoroi sou paragenōntai ekeleusen te auton en tō praitōriō tou ērōdou phylassesthai

Algemeen

Zie ook: Rechter, Rechtszaak

Aantekeningen

Zeide hij: Ik zal u horen, als ook uw beschuldigers hier zullen gekomen zijn. En hij beval, dat hij in het rechthuis van Herodes zou bewaard worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διακουσομαι
horen

-
σου
Ik zal
εφη
Zeide hij

-
οταν
als
και
ook
οι
-
κατηγοροι
beschuldigers
σου
uw
παραγενωνται
hier zullen gekomen zijn

-
εκελευσεν
hij beval

-
τε
En
αυτον
dat hij
εν
in
τω
-
πραιτωριω
het rechthuis
ηρωδου
van Heródes
φυλασσεσθαι
zou bewaard worden

-

Zeide hij: Ik zal u horen, als ook uw beschuldigers hier zullen gekomen zijn. En hij beval, dat hij in het rechthuis van Herodes zou bewaard worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!