Handelingen 24:24

SVEn na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus.
Steph μετα δε ημερας τινας παραγενομενος ο φηλιξ συν δρουσιλλη τη γυναικι αυτου ουση ιουδαια μετεπεμψατο τον παυλον και ηκουσεν αυτου περι της εις χριστον πιστεως
Trans.meta de ēmeras tinas paragenomenos o phēlix syn drousillē tē gynaiki autou ousē ioudaia metepempsato ton paulon kai ēkousen autou peri tēs eis christon pisteōs

Algemeen

Zie ook: Drusilla, Jezus Christus, Jood, Joden, Marcus Antonius Felix, Paulus (apostel)

Aantekeningen

En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
na
δε
En
ημερας
dagen
τινας
sommige
παραγενομενος
daar gekomen zijnde

-
ο
-
φηλιξ
Felix
συν
met
δρουσιλλη
Drusilla
τη
-
γυναικι
vrouw
ουση
was

-
ιουδαια
die een Jodin
μετεπεμψατο
ontbood

-
τον
-
παυλον
Paulus
και
en
ηκουσεν
hoorde

-
αυτου
zijn
περι
van
της
-
εις
in
χριστον
Christus
πιστεως
het geloof

En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!