Handelingen 2:43

SVEn een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
Steph εγενετο δε παση ψυχη φοβος πολλα τε τερατα και σημεια δια των αποστολων εγινετο
Trans.egeneto de pasē psychē phobos polla te terata kai sēmeia dia tōn apostolōn egineto

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Wonderen, Ziel
Markus 16:17, Handelingen 5:12

Aantekeningen

En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
kwam over

-
δε
En
παση
alle
ψυχη
ziel
φοβος
een vreze
πολλα
vele
τε
en
τερατα
wonderen
και
en
σημεια
tekenen
δια
door
των
-
αποστολων
de apostelen
εγινετο
geschiedden

-

En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!