Handelingen 3:1

SVPetrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende [ure];
Steph επι το αυτο δε πετρος και ιωαννης ανεβαινον εις το ιερον επι την ωραν της προσευχης την εννατην
Trans.epi to auto de petros kai iōannēs anebainon eis to ieron epi tēn ōran tēs proseuchēs tēn ennatēn

Algemeen

Zie ook: Johannes (apostel), Petrus, Tempel (Herodes, 3de)

Overzicht


Aantekeningen

Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende [ure];


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επι
te
το
-
αυτο
zamen
δε
nu
πετρος
Petrus
και
en
ιωαννης
Johannes
ανεβαινον
gingen

-
εις
op naar
το
-
ιερον
den tempel
επι
omtrent
την
-
ωραν
de ure
της
-
προσευχης
des gebeds
την
-
ενατην
zijnde de negende

Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende [ure];


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!