Handelingen 3:22

SVWant Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.
Steph μωσησ μεν γαρ προσ τουσ πατερασ ειπεν οτι προφητην υμιν αναστησει κυριος ο θεος υμων εκ των αδελφων υμων ως εμε αυτου ακουσεσθε κατα παντα οσα αν λαληση προς υμας

Algemeen

Zie ook: Messias (profetie OT), Mozes
Deuteronomium 18:15, Deuteronomium 18:18, Deuteronomium 18:19, Johannes 1:46, Handelingen 7:37

Aantekeningen

Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μωσης
Mozes
μεν
-
γαρ
Want
προς
heeft tot
τους
-
πατερας
de vaderen
ειπεν
gezegd

-
οτι
-
προφητην
een Profeet
υμιν
zal
αναστησει
verwekken

-
κυριος
De Heere
ο
-
θεος
God
ημων
-
εκ
uit
των
-
αδελφων
broederen
υμων
uw
ως
gelijk
εμε
mij
αυτου
Dien
ακουσεσθε
zult gij horen

-
κατα
in
παντα
alles
οσα
wat
αν
-
λαληση
spreken zal

-
προς
Hij tot
υμας
-

Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!