Handelingen 4:32

SVEn de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen.
Steph του δε πληθους των πιστευσαντων ην η καρδια και η ψυχη μια και ουδε εις τι των υπαρχοντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτοις απαντα κοινα
Trans.tou de plēthous tōn pisteusantōn ēn ē kardia kai ē psychē mia kai oude eis ti tōn yparchontōn autō elegen idion einai all ēn autois apanta koina

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel), Ziel
Handelingen 2:44, 1 Petrus 3:8

Aantekeningen

En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

του
-
δε
En
πληθους
de menigte
των
-
πιστευσαντων
van degenen, die geloofden

-
ην
was

-
η
-
καρδια
hart
και
en
η
-
ψυχη
ziel
μια
-
και
en
ουδε
niemand
εις
-
τι
dat iets
των
-
υπαρχοντων
-

-
αυτων
-
ελεγεν
zeide

-
ιδιον
zijn eigen
ειναι
ware

-
αλλ
maar
ην
waren

-
αυτοις
-
απαντα
alle dingen
κοινα
hun gemeen

En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!