Handelingen 5:19

SVMaar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide:
Steph αγγελος δε κυριου δια τησ νυκτος ηνοιξεν τας θυρας της φυλακης εξαγαγων τε αυτους ειπεν
Trans.angelos de kyriou dia tēs̱ nyktos ēnoixen tas thyras tēs phylakēs exagagōn te autous eipen

Algemeen

Zie ook: Engel des Heeren, Gevangenis
Handelingen 12:7, Handelingen 16:26

Aantekeningen

Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αγγελος
de engel
δε
Maar
κυριου
des Heeren
δια
des
της
-
νυκτος
nachts
ηνοιξεν
opende

-
τας
-
θυρας
de deuren
της
-
φυλακης
der gevangenis
εξαγαγων
uit

-
τε
en
αυτους
hen
ειπεν
en zeide

-

Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!