Handelingen 5:21

SVAls zij nu [dit] gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen, en al de oudsten der kinderen Israels, en zonden naar den kerker, om hen te halen.
Steph ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους
Trans.akousantes de eisēlthon ypo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi syn autō synekalesan to synedrion kai pasan tēn gerousian tōn yiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

Algemeen

Zie ook: Gevangenis, Hogepriester, Morgen, Ochtend, Sanhedrin, Tempel (Herodes, 3de)

Aantekeningen

Als zij nu [dit] gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen, en al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar den kerker, om hen te halen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσαντες
gehoord hadden

-
δε
Als zij nu
εισηλθον
gingen

-
υπο
zij tegen
τον
-
ορθρον
den morgenstond
εις
in
το
-
ιερον
den tempel
και
en
εδιδασκον
leerden

-
παραγενομενος
waren, gekomen zijnde

-
δε
Maar
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
και
en
οι
-
συν
die met
αυτω
hem
συνεκαλεσαν
riepen

-
το
-
συνεδριον
den raad
και
en
πασαν
al
την
-
γερουσιαν
de oudsten
των
-
υιων
der kinderen
ισραηλ
Israëls
και
en
απεστειλαν
zonden

-
εις
naar
το
-
δεσμωτηριον
den kerker
αχθηναι
te halen

-
αυτους
om hen

Als zij nu [dit] gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen, en al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar den kerker, om hen te halen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!