Handelingen 6:2

SVEn de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.
Steph προσκαλεσαμενοι δε οι δωδεκα το πληθος των μαθητων ειπον ουκ αρεστον εστιν ημας καταλειψαντας τον λογον του θεου διακονειν τραπεζαις
Trans.proskalesamenoi de oi dōdeka to plēthos tōn mathētōn eipon ouk areston estin ēmas kataleipsantas ton logon tou theou diakonein trapezais

Algemeen

Zie ook: Exodus 18:17

Aantekeningen

En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσκαλεσαμενοι
riepen

-
δε
En
οι
-
δωδεκα
de twaalven
το
-
πληθος
de menigte
των
-
μαθητων
der discipelen
ειπον
tot zich, en zeiden

-
ουκ
niet
αρεστον
behoorlijk
εστιν
Het is

-
ημας
dat wij
καταλειψαντας
nalaten

-
τον
-
λογον
het Woord
του
-
θεου
Gods
διακονειν
dienen

-
τραπεζαις
en de tafelen

En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!