Handelingen 7:12

SVMaar als Jakob hoorde, dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit.
Steph ακουσας δε ιακωβ οντα σιτα εν αιγυπτω εξαπεστειλεν τους πατερας ημων πρωτον
Trans.akousas de iakōb onta sita en aigyptō exapesteilen tous pateras ēmōn prōton

Algemeen

Zie ook: Egypte, Jakob
Genesis 42:1

Aantekeningen

Maar als Jakob hoorde, dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσας
hoorde

-
δε
Maar
ιακωβ
als Jakob
οντα
was

-
σιτα
koren
εν
dat in
αιγυπτω
Egypte
εξαπεστειλεν
zond hij

-
τους
-
πατερας
vaders
ημων
onze
πρωτον
de eerste maal

Maar als Jakob hoorde, dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!