Handelingen 7:3

SVEn zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en kom in een land, dat Ik u wijzen zal.
Steph και ειπεν προς αυτον εξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενειας σου και δευρο εις γην ην αν σοι δειξω
Trans.kai eipen pros auton exelthe ek tēs gēs sou kai ek tēs syngeneias sou kai deuro eis gēn ēn an soi deixō

Algemeen

Zie ook: Genesis 12:1

Aantekeningen

En zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en kom in een land, dat Ik u wijzen zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
προς
tot
αυτον
hem
εξελθε
Ga

-
εκ
uit
της
-
γης
land
σου
uw
και
en
εκ
uit
της
-
συγγενειας
maagschap
σου
uw
και
en
δευρο
kom

-
εις
in
γην
een land
ην
dat
αν
wijzen zal
σοι
Ik
δειξω
-

-

En zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en kom in een land, dat Ik u wijzen zal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!