Handelingen 7:8

SVEn Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak [gewon] Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.
Steph και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτομης και ουτως εγεννησεν τον ισαακ και περιετεμεν αυτον τη ημερα τη ογδοη και ο ισαακ τον ιακωβ και ο ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας
Trans.kai edōken autō diathēkēn peritomēs kai outōs egennēsen ton isaak kai perietemen auton tē ēmera tē ogdoē kai o isaak ton iakōb kai o iakōb tous dōdeka patriarchas

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Izaak, Izak, Jakob, Twaalf (getal)
Genesis 17:10, Genesis 21:2, Genesis 25:24, Genesis 29:32, Genesis 30:5, Genesis 35:23

Aantekeningen

En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak [gewon] Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εδωκεν
Hij gaf

-
αυτω
hem
διαθηκην
het verbond
περιτομης
der besnijdenis
και
en
ουτως
alzo
εγεννησεν
gewon hij

-
τον
-
ισαακ
Izak
και
en
περιετεμεν
besneed

-
αυτον
hem
τη
-
ημερα
dag
τη
-
ογδοη
op den achtsten
και
en
ο
-
ισαακ
Izak
τον
-
ιακωβ
Jakob
και
en
ο
-
ιακωβ
Jakob
τους
-
δωδεκα
de twaalf
πατριαρχας
patriarchen

En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak [gewon] Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!