Handelingen 8:22

SVBekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.
Steph μετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηθητι του θεου ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια της καρδιας σου
Trans.metanoēson oun apo tēs kakias sou tautēs kai deēthēti tou theou ei ara aphethēsetai soi ē epinoia tēs kardias sou

Algemeen

Zie ook: Bekering, Hart (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετανοησον
Bekeer

-
ουν
dan
απο
van
της
-
κακιας
boosheid
σου
uw
ταυτης
-
και
en
δεηθητι
bid

-
του
-
θεου
God
ει
of
αρα
misschien
αφεθησεται
vergeven wierd

-
σοι
-
η
-
επινοια
deze overlegging
της
-
καρδιας
harten
σου
uws

Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!