Handelingen 8:29

SVEn de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
Steph ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω
Trans.eipen de to pneuma tō philippō proselthe kai kollēthēti tō armati toutō

Algemeen

Zie ook: Filippus (diaken), Wagen

Aantekeningen

En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
δε
En
το
-
πνευμα
de Geest
τω
-
φιλιππω
tot Filippus
προσελθε
Ga toe

-
και
en
κολληθητι
voeg

-
τω
-
αρματι
wagen
τουτω
bij dezen

En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!