Handelingen 8:7

SVWant van velen, die onreine geesten hadden, gingen [dezelve] uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.
Steph πολλων γαρ των εχοντων πνευματα ακαθαρτα βοωντα μεγαλη φωνη εξηρχετο πολλοι δε παραλελυμενοι και χωλοι εθεραπευθησαν
Trans.pollōn gar tōn echontōn pneumata akatharta boōnta megalē phōnē exērcheto polloi de paralelymenoi kai chōloi etherapeuthēsan

Algemeen

Zie ook: Apostelen, Exorcisme, Kreupel, Ziekte
Markus 16:17, Handelingen 5:16, Handelingen 16:18, Handelingen 19:11

Aantekeningen

Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen [dezelve] uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πολλων
van velen
γαρ
Want
των
-
εχοντων
hadden

-
πνευματα
geesten
ακαθαρτα
die onreine
βοωντα
roepende

-
φωνη
stem
μεγαλη
met grote
εξηρχετο
gingen uit

-
πολλοι
vele
δε
en
παραλελυμενοι
geraakten

-
και
en
χωλοι
kreupelen
εθεραπευθησαν
werden genezen

-

Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen [dezelve] uit, roepende met grote stem; en vele geraakten en kreupelen werden genezen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!