Hebreeen 10:6

SVBrandofferen en [offer] voor de zonde hebben U niet behaagd.
Steph ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ευδοκησας
Trans.olokautōmata kai peri amartias ouk eudokēsas

Algemeen

Zie ook: Brandoffer, Dierenoffers, type van Christus, Zonde

Aantekeningen

Brandofferen en [offer] voor de zonde hebben U niet behaagd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ολοκαυτωματα
Brandofferen
και
en
περι
voor
αμαρτιας
de zonde
ουκ
hebben niet
ευδοκησας
behaagd

-

Brandofferen en [offer] voor de zonde hebben U niet behaagd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!