Hebreeen 10:8

SVAls Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en [offer] voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
Steph ανωτερον λεγων οτι θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ηθελησας ουδε ευδοκησας αιτινες κατα τον νομον προσφερονται
Trans.anōteron legōn oti thysian kai prosphoran kai olokautōmata kai peri amartias ouk ēthelēsas oude eudokēsas aitines kata ton nomon prospherontai

Algemeen

Zie ook: Brandoffer, Dierenoffers, type van Christus, Zonde

Aantekeningen

Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en [offer] voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανωτερον
Als Hij te voren
λεγων
gezegd had

-
οτι
-
θυσιαν
Slachtoffer
και
en
προσφοραν
offerande
και
en
ολοκαυτωματα
brandoffers
και
en
περι
voor
αμαρτιας
de zonde
ουκ
hebt Gij niet
ηθελησας
gewild

-
ουδε
noch
ευδοκησας
hebben behaagd

-
αιτινες
(dewelke
κατα
naar
τον
-
νομον
de wet
προσφερονται
geofferd worden

-

Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en [offer] voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!