Hebreeen 11:11

SVDoor het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd [haars] ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.
Steph πιστει και αυτη σαρρα δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν και παρα καιρον ηλικιας ετεκεν επει πιστον ηγησατο τον επαγγειλαμενον
Trans.pistei kai autē sarra dynamin eis katabolēn spermatos elaben kai para kairon ēlikias eteken epei piston ēgēsato ton epangeilamenon

Algemeen

Zie ook: Ouderdom, Sara
Genesis 17:19, Genesis 21:2, Lukas 1:36

Aantekeningen

Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd [haars] ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πιστει
Door het geloof
και
heeft ook
αυτη
zelve
σαρρα
Sara
δυναμιν
kracht
εις
om
καταβολην
te geven
σπερματος
zaad
ελαβεν
ontvangen

-
και
en
παρα
boven
καιρον
den tijd
ηλικιας
ouderdoms
ετεκεν
heeft zij gebaard

-
επει
overmits
πιστον
zij Hem getrouw
ηγησατο
heeft geacht

-
τον
-
επαγγειλαμενον
Die het beloofd had

-

Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd [haars] ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!