Hebreeen 12:9

SVVoorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij [dan] niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?
Steph ειτα τους μεν της σαρκος ημων πατερας ειχομεν παιδευτας και ενετρεπομεθα ου πολλω μαλλον υποταγησομεθα τω πατρι των πνευματων και ζησομεν
Trans.eita tous men tēs sarkos ēmōn pateras eichomen paideutas kai enetrepometha ou pollō mallon ypotagēsometha tō patri tōn pneumatōn kai zēsomen

Aantekeningen

Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij [dan] niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειτα
Voorts
τους
-
μεν
wel
της
-
σαρκος
vleses
ημων
onzes
πατερας
wij hebben de vaders
ειχομεν
gehad

-
παιδευτας
tot kastijders
και
en
ενετρεπομεθα
wij ontzagen

-
ου
hen; zullen wij niet
πολλω
veel
μαλλον
meer
υποταγησομεθα
onderworpen zijn

-
τω
-
πατρι
den Vader
των
-
πνευματων
der geesten
και
en
ζησομεν
leven

-

Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij [dan] niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!