Hebreeen 13:1

SVDat de broederlijke liefde blijve.
Steph η φιλαδελφια μενετω
Trans.ē philadelphia menetō

Algemeen

Zie ook: Romeinen 12:10, Efeziers 4:3, 1 Petrus 1:22, 1 Petrus 2:17, 1 Petrus 4:8

Aantekeningen

Dat de broederlijke liefde blijve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
φιλαδελφια
Dat de broederlijke liefde
μενετω
blijve

-

Dat de broederlijke liefde blijve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!