Hebreeen 5:5

SVAlzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Steph ουτως και ο χριστος ουχ εαυτον εδοξασεν γενηθηναι αρχιερεα αλλ ο λαλησας προς αυτον υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε
Trans.outōs kai o christos ouch eauton edoxasen genēthēnai archierea all o lalēsas pros auton yios mou ei sy egō sēmeron gegennēka se

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Jezus Christus
Psalm 2:7, Handelingen 13:33, Hebreeen 1:5

Aantekeningen

Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
Alzo
και
heeft ook
ο
-
χριστος
Christus
ουχ
niet
εαυτον
Zichzelven
εδοξασεν
verheerlijkt

-
γενηθηναι
te worden

-
αρχιερεα
om Hogepriester
αλλ
maar
ο
-
λαλησας
gesproken heeft

-
προς
Die tot
αυτον
Hem
υιος
Zoon
μου
Mijn
ει
zijt

-
συ
Gij
εγω
heb Ik
σημερον
heden
γεγεννηκα
gegenereerd

-
σε
-

Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!