Hebreeen 5:6

SVGelijk Hij ook in een andere [plaats] zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
Steph καθως και εν ετερω λεγει συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν μελχισεδεκ
Trans.kathōs kai en eterō legei sy iereus eis ton aiōna kata tēn taxin melchisedek

Algemeen

Zie ook: Melchizedek, Priester
Psalm 110:4, Hebreeen 7:17

Aantekeningen

Gelijk Hij ook in een andere [plaats] zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

καθως
Gelijk
και
Hij ook
εν
in
ετερω
een andere
λεγει
zegt

-
συ
Gij
ιερευς
zijt Priester
εις
in
τον
-
αιωνα
der eeuwigheid
κατα
naar
την
-
ταξιν
de ordening
μελχισεδεκ
van Melchizédek

Gelijk Hij ook in een andere [plaats] zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!