Hebreeen 7:25

SVWaarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.
Steph οθεν και σωζειν εις το παντελες δυναται τους προσερχομενους δι αυτου τω θεω παντοτε ζων εις το εντυγχανειν υπερ αυτων
Trans.othen kai sōzein eis to panteles dynatai tous proserchomenous di autou tō theō pantote zōn eis to entynchanein yper autōn

Algemeen

Zie ook: Bidden
1 Timotheus 2:5, 1 Johannes 2:1

Aantekeningen

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οθεν
Waarom
και
Hij ook
σωζειν
zalig maken

-
εις
volkomenlijk
το
-
παντελες
-
δυναται
kan

-
τους
-
προσερχομενους
gaan

-
δι
degenen, die door
αυτου
hen
τω
-
θεω
tot God
παντοτε
alzo Hij altijd
ζων
leeft

-
εις
om
το
-
εντυγχανειν
te bidden

-
υπερ
voor
αυτων
Hem

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!