Hebreeen 9:23

SVZo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.
Steph αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
Trans.anankē oun ta men ypodeigmata tōn en tois ouranois toutois katharizesthai auta de ta epourania kreittosin thysiais para tautas

Algemeen

Zie ook: Dierenoffers, type van Christus

Aantekeningen

Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αναγκη
noodzaak
ουν
Zo was het dan
τα
-
μεν
dat wel
υποδειγματα
de voorbeeldingen
των
-
εν
der dingen, die in
τοις
-
ουρανοις
de hemelen
τουτοις
zijn, door deze dingen
καθαριζεσθαι
gereinigd werden

-
αυτα
zelve
δε
maar
τα
-
επουρανια
de hemelse dingen
κρειττοσιν
door betere
θυσιαις
offeranden
παρα
dan
ταυτας
-

Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!