Jakobus 4:2

SVGij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert [naar dingen], en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.
Steph επιθυμειτε και ουκ εχετε φονευετε και ζηλουτε και ου δυνασθε επιτυχειν μαχεσθε και πολεμειτε ουκ εχετε δε δια το μη αιτεισθαι υμας
Trans.epithymeite kai ouk echete phoneuete kai zēloute kai ou dynasthe epitychein machesthe kai polemeite ouk echete de dia to mē aiteisthai ymas

Aantekeningen

Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert [naar dingen], en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιθυμειτε
Gij begeert

-
και
en
ουκ
niet
εχετε
hebt

-
φονευετε
gij benijdt

-
και
en
ζηλουτε
ijvert

-
και
en
ου
niet
δυνασθε
kunt

-
επιτυχειν
verkrijgen

-
μαχεσθε
gij vecht

-
και
en
πολεμειτε
voert krijg

-
ουκ
ze niet
εχετε
gij hebt

-
δια
omdat
το
-
μη
niet
αιτεισθαι
bidt

-
υμας
gij

Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert [naar dingen], en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!