Jesaja 22:24

SVEn men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, [ook] alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen.
WLCוְתָל֨וּ עָלָ֜יו כֹּ֣ל ׀ כְּבֹ֣וד בֵּית־אָבִ֗יו הַצֶּֽאֱצָאִים֙ וְהַצְּפִעֹ֔ות כֹּ֖ל כְּלֵ֣י הַקָּטָ֑ן מִכְּלֵי֙ הָֽאַגָּנֹ֔ות וְעַ֖ד כָּל־כְּלֵ֥י הַנְּבָלִֽים׃
Trans.wəṯālû ‘ālāyw kōl kəḇwōḏ bêṯ-’āḇîw haṣṣe’ĕṣā’îm wəhaṣṣəfi‘wōṯ kōl kəlê haqqāṭān mikəlê hā’agānwōṯ wə‘aḏ kāl-kəlê hannəḇālîm:

Aantekeningen

En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, [ook] alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

תָל֨וּ

En men zal aan hem hangen

עָלָ֜יו

-

כֹּ֣ל׀

-

כְּב֣וֹד

alle heerlijkheid

בֵּית־

van het huis

אָבִ֗יו

zijns vaders

הַ

-

צֶּֽאֱצָאִים֙

der uitspruitelingen

וְ

-

הַ

-

צְּפִע֔וֹת

en der afkomelingen

כֹּ֖ל

-

כְּלֵ֣י

vaten

הַ

-

קָּטָ֑ן

alle kleine

מִ

-

כְּלֵי֙

van de vaten

הָֽ

-

אַגָּנ֔וֹת

der bekers

וְ

-

עַ֖ד

-

כָּל־

-

כְּלֵ֥י

af, zelfs tot al de vaten

הַ

-

נְּבָלִֽים

der flessen


En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, [ook] alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!