Johannes 11:23

SVJezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.
Steph λεγει αυτη ο ιησους αναστησεται ο αδελφος σου
Trans.legei autē o iēsous anastēsetai o adelphos sou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτη
tot haar
ο
-
ιησους
Jezus
αναστησεται
zal wederopstaan

-
ο
-
αδελφος
broeder
σου
Uw

Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!