Johannes 11:3

SVZijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.
Steph απεστειλαν ουν αι αδελφαι προς αυτον λεγουσαι κυριε ιδε ον φιλεις ασθενει
Trans.apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kyrie ide on phileis asthenei

Aantekeningen

Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεστειλαν
zonden

-
ουν
dan
αι
-
αδελφαι
Zijn zusters
προς
tot
αυτον
Hem
λεγουσαι
zeggende

-
κυριε
Heere
ιδε
-

-
ον
dien
φιλεις
Gij liefhebt

-
ασθενει
is krank

-

Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!